Trøndersk forsvarsbedrift sikret seg kontrakt rundt Forsvarets nye radarvogner

foto