Alle skoler på grønt, skoler med mye smitte på gult

foto