- Økt reising vil sannsynligvis føre til mer smitte til Trøndelag