Rekepris på 500 kroner kiloen. Nå fryktes det at en hel næring skal kollapse