- Vi har informasjon om hva som var bakgrunnen for voldshendelsen på skolen