- Det glimtet skikkelig og så ut som det brant

foto