Hjemme i Stjørdal har hun noen som sikrer at hun ikke går seg vill

foto