- Norge har blitt mer vant til risikoen ved tap av soldater

foto