- Prestisjeoppdraget fra Michelin skyldes hardt og godt arbeid gjennom mange år

foto