Psykologstudentene får beholde øvingsklinikkene

foto