Oslo: I kommuneproposisjonen som ble lagt fram onsdag, legges det opp til å øke kommunenes frie inntekter med mellom 3,75 og 4 milliarder kroner i 2017. Det er mellom 500 og 750 millioner kroner mindre enn i år.

Nedgangen henger sammen med to forhold, opplyser kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Det første henger sammen med endringer i demografiske forhold. I tillegg er det tøffe tider, og det økonomiske handlingsrommet blir mindre, sier han.

Reagerer

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen dermed sier at det blir tøffere tider for norsk eldreomsorg.

– Mesteparten av kommunenes utgifter går til omsorg. Mindre penger betyr tøffere tider for eldre og pleietrengende og mindre ressurser til skole og barnehage, sier han.

– Det er akkurat det motsatte av det Frp gikk til valg på, nemlig at eldreomsorgen skulle fullfinansieres, påpeker Sp-lederen.

– Ingen regjering har noen gang brukt mer oljepenger. Da er det grunnleggende feil at man ikke ser at det er lurt å prioritere eldreomsorg, skole og barnehager. Det er så store behov, sier han.

300 millioner til rustiltak

Sanner er imidlertid optimist.

– Også neste års budsjett er godt nytt for Kommune-Norge, sier han og framholder at inntektsveksten vil gi kommunene et godt grunnlag til å satse videre på viktige velferdstjenester som barnehage, skole, barnevern, helse og omsorg.

Samtidig er 300 millioner kroner av inntektene øremerket arbeidet med å styrke rusomsorgen.

– Vårt mål er fortsatt styrking av det sosiale sikkerhetsnettet i kommunene, slik at flere fanges opp og færre faller utenfor. Derfor satser vi spesielt på rustiltak, sier Sanner.

KS skuffet

I tillegg vil regjeringen plusse 2,5 milliarder på årets kommunebudsjett for å dekke økte utgifter til flyktninger og asylsøkere.

Men Slagsvold Vedum frykter at det ikke vil være nok.

– Vi opplevde i høst at vi måtte kjempe alt vi kunne for at kommunene skulle få en ordentlig finansiering av dette. Dersom man nå varsler strammere tider og i tillegg ikke fullfinansierer flyktningutgiftene, er det enda dårligere nytt for eldreomsorgen.

KS er på sin side skuffet over at kommunene ikke får kompensert utgiftene til barnevern for enslige mindreårige asylsøkere.

– Det er skuffende å måtte slå fast at egenandelen for utgiftene til barnevern for denne gruppen fortsatt blir beholdt, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Mer i skatt

Sanner mener på sin side at regjeringen har sikret kommunene gode betingelser de siste tre årene, noe også en bedre skatteinngang enn forventet i 2015 har bidratt markant til. I alt fikk kommunene en realvekst på inntektssiden på 14 milliarder kroner, ifølge revidert nasjonalbudsjett.

I tillegg har pensjonsutgiftene blitt lavere enn antatt. Kommunene kunne dermed notere et netto driftsresultat på 3 prosent i 2015.

Hvordan skatteinngangen vil bli i år, er imidlertid mer usikkert. I tillegg vil større arbeidsløshet og utgifter til flyktninger og asylsøkere kunne påvirke kommuneøkonomien.

Hvor mye kommunene vil få totalt neste år, blir først klart når statsbudsjettet legges fram til høsten.