- I verste fall må vi vente én time på ambulansen

foto