Målet er å at behandlingen skal bygge mest mulig på oppdatert kunnskap fra forskning.

Dette er den største undersøkelsen som er gjort i Norge på hvordan fysioterapeuter arbeider. Omkring 60 fysioterapeuter i Trondheim er fastlønnet av kommunen, mens 96 andre har en avtale med kommunen. Alle pasienter som kommer til behandling skal også registreres.

Mer likeverdig behandling

- Hensikten er å få en bedre og mer effektiv fysioterapitjeneste gjennom et samarbeid mellom fysioterapeuter, forskere og kommunale ledere, sier forsker Ingebrigt Meisingset ved NTNU, insitutt for samfunnsmedisin. Han er med i ledelsen av forskningsprosjektet som skal gå over fem år.

- Kommunen ønsker at fysioterapeutene skal være mest mulig faglig oppdatert og at behandlingen skal være kunnskapsbasert. Kartleggingen av behandlingsmetoder og pasientene vil i neste omgang danne grunnlag for ny faglig utvikling. Vi har store forhåpninger. Dessverre har vi i dag altfor lite kunnskap om hvordan primærhelsetjenesten fungerer. Forskningen har stort sett konsentrert seg om spesialisthelsetjenesten, sier Meisingset.

- Har dere mistanke om at det utøves mye faglig dårlig arbeid?

- Nei, men vi tror det er store ulikheter. Hva slags behandling pasienten får kan være mye avhengig av hvilken fysioterapeut man går til. Gjennom prosjektet kan vi lære av gode pasientforløp.

Treffes av eldrebølgen

Eldrebølgen kommer for full tyngde, og Meisingset mener fysioterapeutene spilelr en viktg rolle med sin kunnskap om bevegelse og funksjon.

- Fysioterapeutene er de som kan opprettholde god funksjon lengst mulig. Samtidig legger samhandlingsreformen mer ansvar på kommunene. Det skal satses mer på å forebygge sykdom, pasienten skal få tidlig behandling og helse- og omsorgstjenestene skal bli bedre koordinert. For å få best mulig forvaltning av de kommunale helsetjenestene, er det viktig at ledelsen har god kunnskap om hvordan helsetjenestene utøves og hvilken effekt de har, sier Meisingset. Forskeren tror også at bedre kunnskap vil bidra til en bedre prioritering av pasientene, slik at de som trenger det mest, kommer i første rekke.

Hilses velkommen

Fysioterapeut Vidar Riddervold Guttormsen ved Rosenborgklinikken Fysioterapi er glad for det tette samarbeidet med NTNU og at det blir en vitenskapelig gjennomgang av fysioterapitjenestene i Trondheim.

- Her på klinikken er vi opptatt av en aktiv tilnærming. En nøye kartlegging av pasienten viktig. Så må vi legge opp et fornuftig forløp og sette klare mål. Er det belastninger på jobben som er bakenforliggende årsak, er det viktig å gjøre tilpasninger så fort som mulig. Øvelser og trening må planlegges i samarbeid med pasienten. Treningen må være tilpasset pasientens fysikk og situasjon. Så er det viktig å evaluere underveis, opp mot målene man har satt seg.

- Stor forskjell

Guttormsen er ikke i tvil om hva som er vanskeligst.

- Den største utfordringen er å få pasienten til å gjøre det jeg mener er riktig.

Dette er Norges 20 mest populære utdanninger

Gunn Hilde Pallin fra Melhus er en av Guttormsens pasienter. Hun har slitt med akillesproblemer i seks år og har gjennomgått to operasjoner. Hver dag på jobben går hun 15 000 skritt på betonggulv og har vært mye sykemeldt.

- Jeg synes det er bra hvis en undersøkelse kan bidra til at det faglige nivået styrkes, sier Pallin. Hennes erfaring er at det er store forskjell på fysioterapeuter.

Del av stort program

Fysioterapistudien i Trondheim er del av prosjektet Fysioprim som startet i 2010, et samarbeid mellom blant andre NTNU, Universitetet i Oslo, Trondheim kommune. Forskningsprogrammet tar for seg fysioterapi i primærhelsetjenesten. Et av funnene er at fysioterapeutene i liten grad følger retningslinjene for behandling av slitasjegikt.

foto
Fysioterapeut Vidar Riddervold Guttormsen prøver å finne rett behandling for Gunn Hilde Pallins akillesproblemer.