Foreldrene må også bestemme hvilke julesanger de vil at barna skal være med å synge, skriver Stavanger Aftenblad.

Sanger som «Juletrall», «Den lure nissen», «Et barn er født i Betlehem», «Det lyser i stille grender», «Pie Jesu» og «The Little Drummer Boy», er blant sangene.

Foreldrene blir bedt om å krysse av for ja eller nei på om eleven skal delta på julegudstjenesten.

Synges på julegudstjenesten

Samtidig blir de bedt om å krysse av for ja eller nei for om barnet deres aktivt kan være med å øve og synge hver sang som skal synges under gudstjenesten. Her er sangene «Tenn Lys», «Det lyser i stille grender», «Et barn er født i Betlehem», og spesielt for sjettetrinnselever «Adventsnatt», «Pie Jesu» og «The Little Drummer Boy».

foto
Her er et av skjemaene foreldrene blir bedt om å fylle ut.

Parallelt med julegudstjenesten arrangeres det julesamling i skolens aula. Her blir også foreldrene bedt om å krysse av for ja eller nei på om eleven skal delta.

Synges på julesamlingen

Sangene her som foreldrene må ta stilling til om barnet kan være med på er «Et lys», «På låven sitter nissen», «Juletrall», «Den lure nissen», «We Wish You a Merry Christmas».

Tekstene for alle sangene er vedlagt avkryssingsskjemaene.

Aftenbladet har sendt nedenforstående spørsmål til rektor Frøydis Anthonsen ved Nylund skole. Siden hun satt i møter hele dagen, fikk vi ikke svar. Vi tok derfor direkte kontakt med henne tirsdag ettermiddag. Hun hadde ikke lest e-posten.

– Driftsstyret og foreldrene står bak

Spørsmålene vi stilte henne i e-posten var disse:

– Hvorfor har skolen sendt ut skjema til foreldrene, der de ikke bare skal svare ja eller nei både på gudstjenestedeltagelse for ungene sine, men også ta stilling til om deres sønn eller datter skal være med å øve på og synge flere av våre mest kjente julesanger?

– Det er driftsstyret ved skolen som har bestemt fremgangsmåten her, sier Frøydis Anthonsen. Hun sier at det derfor skal være aktiv påmelding til alle tre arrangementene, en julegudstjeneste, en julesamling i aulaen og ett alternativt arrangement.

– Hvordan skal resultatet av foreldrenes holdninger praktiseres?

– Det er viktig for skolen at denne prosessen gjøres grundig. Og den eneste måten å sikre at alle interesser ble ivaretatt var å gjøre det på denne måten, ifølge driftsstyret, sier rektor.

Vi ønsker også å få svar på de tre spørsmålene nedenfor, men rektor var ikke så interessert i å svare på de.

– Hvis foreldre svarer ja på noe, men nei på noen annet, hvem skal da sørge for at foreldrenes ønsker blir tatt hensyn til?

– Er det noen foreldre som tidligere har reagert på at barna deres synger julesanger i skolens regi?

– Er skolen redd for at noen kan føle seg støtt av julemarkeringen?

– Være sikker

Rektor understreker at det er foreldrene gjennom FAU og driftsstyret som har bestemt at årets julearrangementer skal ha aktiv påmelding. Sangene er sendt ut på forhånd for at foreldrene skal være sikker på at deres barn ikke deltar i noe som de som foreldre ikke kan stå inne for.

Frøydis Anthonsen påpeker også at det er delte meninger i lærerstaben ved Nylund skole om fremgangsmåten som er valgt, og noen synes det er altfor detaljert å sende ut så mye informasjon som foreldrene skal ta stilling til.

– Jeg var ikke kjent med at disse skjemaene er sendt ut, sier leder av driftsstyret, Liv Sand, til Aftenbladet. Hun er også FAU-leder ved Nylund skole. Sand fremholder at saken skal behandles i FAU og tas opp i driftsstyret ved Nylund skole senere denne uken.

Skolesjefen vil snakke med rektor

Jeg vil gjerne undersøke dette med rektor ved Nylund skole før jeg kan kommentere saken. Jeg kan ikke si mer før jeg har fått satt meg inn i hva som ligger bak, sier Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger.

Han mener det ikke er behov for felles retningslinjer for julearrangement i skolene utover det reglementet utdanningsdirektoratet har laget for juleavslutninger og skolegudstjenester.

– Vi skal ikke ha felles reglement i stavangerskolene. Skolene kan selv få velge hvordan de vil legge disse arrangementene opp i samarbeid med foreldrene, så lenge de holder seg innenfor utdanningsdirektoratets regler.

Men viser ikke håndteringen av Nylund skole sine juleavslutninger i fjor og i år at det nettopp er behov for felles regler?

– Jeg kan ikke kommentere mer angående dette før jeg har snakket med rektor ved Nylund skole, sier Pedersen.