Verken dom eller avskjedigelse er nok til å frata Per Rostad ønsket om å få tilbake jobben som lensmann i hjembygda.

- Han er rede for å kjempe for sin framtid i politiet, og han akter å komme tilbake som lensmann i Leksvik, sier Rostads advokat Per Solem til Adresseavisen.

Bakgrunnen for at ansettelsesrådet i Nord-Trøndelag politidistrikt i går besluttet å avskjedige Rostad, var en anmeldelse mot ham innlevert senhøsten 2001: Leksvik-lensmannen ble anmeldt av et samboerpar i sitt eget nabolag 4. november 2001, etter at han kvelden før hadde kikket inn i parets stue mens de så pornofilm. I november i fjor ble Per Rostad dømt for kikkingen i Stjør- og Verdal tingrett. Retten ila Rostad en bot på 10 000 kroner.

Svekket tillit

I dommen fra tingretten går det frem at retten mener Rostad ikke oppførte seg verdig en lensmann da han kikket inn til naboene. Retten har også anført at lensmannen med sin handling svekket Leksvik lensmannskontors tillit hos innbyggerne.

- Den aktuelle hendelsen i Leksvik er den utløsende faktor for vedtaket i ansettelsesrådet, sier politimester og leder av det lokale rådet, Trond Prytz.

Per Rostad ønsker selv ikke å kommentere avskjedigelsen overfor Adresseavisen.

Politimester Prytz tror avskjedsvedtaket vil gjøre det vanskelig for Per Rostad å få en annen stilling i politiet.

- Per Rostad kan søke andre stillinger i etaten, men avskjedssaken vil fort bli kjent i politi-Norge, sier Trond Prytz.

Rostad er også tidligere anmeldt for kikking, henholdsvis i 1991 og 1995. Begge sakene ble henlagt.

Vil klage på vedtaket

Avkjedigelsen av Rostad vil bli klaget inn til det sentrale ansettelsesrådet i politiet, opplyser advokat Per Solem.

- Per Rostad er dypt uenig i at det er grunnlag for avskjed. Han mener han var i tjeneste og utførte en tjenesteplikt da han undersøkte hva paret så på, sier Per Solem.

Rostad har tre uker på seg til å levere inn klage til det sentrale ansettelsesrådet i politiet. Inntil klagesaken er behandlet, vil ikke vedtaket fra det lokale ansettelsesrådet bli effektuert. Heller ikke straffesaken mot Per Rostad er avgjort. Rostad har anket og vil få en sjanse til å få omgjort dommen fra tingretten når ankesaken kommer opp for lagmannsretten i april.

Per Rostad akter å kjempe for sin fremtid i politiet, og har som mål å komme tilbake som lensmann i hjembygda - tross avskjedigelse og kikkerdom.

Per Rostad akter å kjempe for sin fremtid i politiet, og har som mål å komme tilbake som lensmann i hjembygda – tross avskjedigelse og kikkerdom. Foto: LEIF ARNE HOLME