Dette synet gjorde at kvinnen bak disken ble skjelven og fikk hjertebank