Lokalt kraftverk mener de vet årsaken til jordras på Fosen

foto