- Umulig å ikke ta disse historiene på alvor når vi skal velge ny leder

foto