Sa ja til et byggeprosjekt på kvikkleire, et annet fikk nei

foto