Trondheim kommune lyste ut 301 stillinger - gjett hvor mange som var heltid?

foto