SVs Mona Berger: - Jeg er veldig glad, letta og rørt