«Det er bra vi har en fylkesordfører som kan dra på litt»

foto