Det mener Camilla Nereid, dekan ved fakultet ved lærerutdanning ved NTNU.

- Vi var skeptiske til å gjennomføre et slikt forkurs. Dette var et tiltak vi ikke hadde særlig tro på, sier Nereid.

Tre av fire strøk på eksamen etter forkurset i matematikk som ble gjennomført ved landets universiteter i juli. Forkurset var et tilbud til søkere til lærerutdanningene som ikke oppfylte kravet om en 4'er i matematikk fra videregående. Men fire ukers matematikkjobbing var for de aller fleste forgjeves. Ved NTNU strøk 28 av 33 kandidater på eksamen.

På landsbasis gikk 485 søkere opp til eksamen, og bare 118 fikk bestått.

Synne Krokstad (24) brukte fire intense uker på å forbedre mattekarakteren. Det hjalp ikke.

Modningsfag

Nereid er ikke overrasket over den skyhøye strykprosenten.

- Det er nesten ikke mulig å gå opp en karakter i matematikk i løpet av et kurs på fire uker. Matematikk er et modningsfag, og en trenger mer tid. Vi ser at når studentene får undervisning av gode matematikkdidaktikere over tid og i mindre studentgrupper, så får mange studenter veldig fin progresjon i matematikk, sier hun.

Hun mener at forkurset ved NTNU ble gjennomført på en god måte, og tror ikke selve kurset er årsaken til den høye strykprosenten.

- Men hvis du har gått ut med en 3'er i matematikk fra videregående, kanskje ikke var særlig motivert og at det i tillegg har gått ett år siden du hadde faget, så er ikke fire uker tilstrekkelig, sier hun.

- Dropp kursene

Regjeringen har brukt ti millioner kroner på forkursene i matematikk. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte til NRK at han er overrasket over at så mange strøk på eksamen. Han ønsker nå en evaluering av årets ordning for å se om noe kan endres eller justeres til neste år.

Nereid mener det ikke er noen grunn til å gjenta disse forkursene. Hun tror heller ikke det vil være behov for slike kurs senere.

- Gjennom de grep som nå foretas, blant annet med 5-årig master, vil søkermassen se annerledes ut neste år. Dette vil heve statusen til lærerutdanningen. De som nå går i videregående, vil også vite at de må jobbe for å få en 4'er i matematikk, sier Nereid.

- Urealistisk

Ved Universitetet Nord, avdeling Levanger, strøk 19 av 23 studenter på matteeksamen, ifølge nettavisen Khrono. Universitetet har fått massiv kritikk fra studenter for både forkurset og gjennomføringen av eksamen.

- Det opplegget vi har kjørt, har ikke vært annerledes enn ved andre studiesteder. Men dette viser at det er krevende i løpet av en kort sommer å få en 4'er i matematikk, hvis du fra før har lavere karakter. Det er ikke umulig, men det er urealistisk for veldig mange, sier dekan Egil Solli.

Han imøteser en evaluering av sommerens forkurs, og mener det er viktig at en finner en annen og bedre løsning til neste år.

- Og så håper jeg at de elevene som har karakteren 3 i matte, ikke gir opp drømmen om å bli lærer. Det er ikke umulig å ta opp igjen matematikk, og forbedre karakteren, sier Solli.

Høyere krav

Kravet om en 4'er i matematikk for søkere til lærerutdanningene er innført fra i høst, og er svært omdiskutert. Nereid støtter kravet om høyere karakterer for å komme inn på lærerstudiet, men mener det burde vært differensiert på fag.

- Det bør stilles krav til at en mattelærer har 4 i matematikk og at en norsklærer har 4 i norsk. Men en lærer som ikke skal undervise i matematikk, må ikke nødvendigvis ha 4 i matematikk. Dette fører til at en videregående elev som går ut med en 6'er i norsk, ikke vil kunne bli norsklærer hvis hun har en 3'er i matematikk, påpeker Nereid.

foto
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen t.v. er overrasket over den høye strykprosenten på matte-eksamen som ble gjennomført blant søkere til lærerutdanningene. Dekan ved NTNU, Camilla Trud Nereid, var imidlertid skeptisk til forkursene. Bildet er tatt da kunnskapsministeren besøkte lærerutdanningen på Rotvoll. Foto: Vegard Eggen