Myrvold er blitt spurt av gruppelederne i posisjonen – Høyre, Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet – om å fremme en sak til behandling i kommunestyret 20. oktober.

- Vi ber om nytt valg av representanter til kontrollutvalget. Det handler om at vi ikke lenger har tillit til lederen, sier Myrvold.

Det er Jens Maseng (Ap) som leder kontrollutvalget i kommunen.

- Hvorfor har dere mistillit?

- Det vil vi redegjøre for i kommunestyremøtet, sier Myrvold.

Flere saker om anskaffelser

Kontrollutvalget i Ørland har i løpet av det siste året behandlet flere saker hvor offentlige anskaffelser har vært tema. I flere saker – blant annet i anskaffelsen av en risikoanalyse og innkjøp av tjenester innen eiendomsforvaltning – har kontrollutvalget konkludert med at reglene for offentlige anskaffelser er brutt. Opposisjonen ved Knut Ring (Ap) tror dette er bakgrunnen for at posisjonen nå ønsker å bli kvitt Jens Maseng (Ap) som leder av kontrollutvalget.

- I det siste kommunestyremøtet mente vi i Arbeiderpartiet at det var grunnlag for å sende én av sakene – som omhandler anskaffelse av forsvarskoordinator – til Fylkesmannen for lovlighetskontroll. Det er grove ting som har skjedd, som vi vil følge opp. Men posisjonen stemte ned vårt forslag. Det er en helt merkelig reaksjon, de liker ikke å bli sett i kortene, sier Ring.

- Ingen «grove ting»

Ordfører Myrvold vedgår at det har vært noen saker der regelen for offentlige anskaffelser er brutt. Han sier likevel at ønsket om et nytt kontrollutvalg absolutt ikke handler om at de ikke vil bli sett i kortene:

- Det var ikke kontrollutvalget som fremmet en sak om lovlighetskontroll på saken om forsvarskoordinator, men Arbeiderpartiet. Kontrollutvalget konkluderte nettopp med at det ikke ble brutt regler her. Dette er grunnen til at vi ikke støttet Aps forslag om å sende saken videre til Fylkesmannen, sier Myrvold.

Han sier han ikke kan se at det har vært noen «grove ting» som har skjedd.

- At vi ønsker nytt kontrollutvalg, handler om mer enn disse sakene om offentlige anskaffelser, sier Myrvold.

- Veldig overraskende

Jens Maseng selv kommenterer saken slik:

- Hvorfor vil de kaste meg? Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger på at jeg har gjort noe galt. Dette kommer veldig overraskende. Siste gang jeg snakket med kommunestyret, handlet det om at vi la frem en sak rundt betenkelige innkjøp. Dersom det at de nå vil kaste meg, har sammenheng med dette, er det svært alvorlig, sier Maseng.

- Kan det være noen andre årsaker til at de vil ha deg vekk?

- Vi hadde et kontrollutvalgsmøte nå sist fredag hvor det ble en diskusjon knyttet til min arbeidsform. Heller ikke der kom det frem at noe jeg hadde gjort noe ulovlig, sier Maseng, som ikke vil si hva slags arbeidsform det er snakk om.

Svært kritisk rådmann

I et notat som Ørland-rådmann Snorre Glørstad sendte til kontrollutvalget i august i år, blir imidlertid arbeidsmetoder diskutert. Rådmannen er svært kritisk til Masengs saksbehandling. Blant annet skal Maseng ha referert til samtaler med ansatte i administrasjonen uten at dette er blitt dokumentert eller at han har klargjort sin rolle som saksbehandler. «Dette skaper utrygghet i en organisasjon,» mener rådmannen. Han hevder også at Maseng har påstått inhabilitet og lovbrudd mot enkeltpersoner uten at disse har fått anledning til å kommentere påstandene.

- Jeg legger meg flat på at jeg har snakket med enkeltpersoner, det er vel én person det er snakk om. Men dette er ikke et lovbrudd. Kontrollutvalgets oppgave er å føre løpende tilsyn med forvaltningen. Det er den jobben jeg har gjort, sier Maseng.

Han poengterer at ordfører har vært invitert til alle møter i kontrollutvalget, og at han ønsker en åpen diskusjon rundt hvordan man arbeider i utvalget.

foto
Knut Ring (Ap) i opposisjonen i Ørland kommune er kritisk til at posisjonen ønsker nyvalg av kontrollutvalget. Foto: Dan Ågren