– Under høstens jakt skal vi kartlegge omfanget av CWD i Norge. Vi ønsker prøver fra flest mulig elg på over halvannet år fra Selbu, Klæbu, Malvik, Stjørdal, Tydal, Meråker og Trondheim. Det blir snakk om mange hundre elghoder vi skal undersøke, sier Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Han sier funnet av hjernesykdommen CWD i Nordfjella villreinområde ved Hardangervidda har vakt internasjonalt oppsikt. Det er både er det første tilfellet av CWD i Europa, og også det første funnet av CWD hos rein noensinne.

Ny forskrift

Det er hittil også bekreftet to ytterlige funn av CWD på hjortedyr i Norge. Begge hos elg i Selbu i slutten av Mai.

Derfor har Mattilsynet innført en ny forskrift for hjortedyr denne uka. Forskriften har omfattende tiltak for å hindre mulig smitte av sykdommen.

I høst skal også den mest omfattende kartleggingen av sykdom hos ville hjortedyr i Norge noen gang gjennomføres.

– Mattilsynet prioriterer kartleggingen av hjortedyr. Det er viktig å få en fullstendig oversikt slik at vi lettere kan følge opp med riktige tiltak etter behov etter nyttår. Viktige spørsmål vi ønsker svar på er om det er det spesielle områder i landet som har smitten og hvor stort omfanget er. Vi ønsker å undersøke så mange rein, elg, hjort og rådyr som mulig i tråd med kartleggingsprogrammet, sier Hilde Bremnes, direktør for avdeling planter og dyr i Mattilsynet.

Forbud

Det er blitt ulovlig å bruke, importere, selge eller kjøpe luktestoffer for hjortedyr med umiddelbar virkning.

I store deler av landet, deriblant hele Midt-Norge, er det også innført forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein for hjortevilt.

– Luktestoffer lages av urin og CWD smitter blant annet gjennom ulike kroppsvæsker. Det er hverken lov til å importere luktestoffer fra andre land, eller benytte norske produkter ettersom vi ikke vet smitteomfanget her i landet, sier Bremnes.

Det er også mistanke om ytterligere ett tilfelle av CWD i Trøndelag.

Meldeplikt

Frem til 1. januar 2017 er det også innført meldeplikt dersom man ser hjortedyr som viser tegn til svekket kroppskontroll eller oppfører seg uvanlig. Meldeplikten gjelder rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort.

– Vi ønsker også å få melding om dyr fra trafikkuhell, og fra risikodyr, det vil si selvdøde hjortedyr og dyr med symptomer. Det er for å få tatt prøver fra disse dyrene, sier Bremnes.

LES OGSÅ: Seks dyr påkjørt i Nord-Trøndelag på få timer

Miljødirektoratet og Mattilsynet ber folk ta kontakt dersom de ser hjortedyr som elg oppføre seg uvanlig.

Alvorlig situasjon

Lund i Miljødirektoratet karakteriserer situasjonen som alvorlig ettersom man i dag ikke har oversikt over helsetilstanden til norske hjortedyr.

– Vi vet ikke hvilket omfang denne sykdommen forekommer i hos oss. Fra USA og Canada vet vi at andelen smittede dyr i ulike bestander kan variere fra 1-2 prosent og opp til 40 prosent av dyrene. Det er også en mulighet for at vi ikke greier å påvise smitte i det hele tatt, sier Lund.

LES OGSÅ: Det er bjørnefrykt blant sau og bønder i Meråker.

Lang inkubasjonstid

Lund forteller at dyr ofte er smittet hjernesykdommen i mellom to og tre år før de viser synlige symptomer.

– Sykdommen der påvirker mest eldre hanndyr. Det er høy omsetting av hanndyr i forbindelse med jakt. De eldre dyrene i Norge er stort sett hunndyr. Det er alle de tre påviste tilfellene, sier Lund.

Opp mot 20 000 prøver

Norsk Institutt for naturforskning (NINA) skal koordinere prøveinnsamlingen før nyttår. Miljødirektoratet har ansvar for undersøkelser av ville dyr, mens Mattilsynet kontrollerer tamme hjortedyr, blant annet rein.

– Totalt skal Miljødirektoratet ta prøver av mellom 4000 og 4500 prøver på landsbasis. Mattilsynet skal også ta mellom 10 000 og 15 000 prøver fra tamrein som kommer inn til slakteri. Vi trenger jegernes hjelp til å få prøver av så mange dyr som mulig. På viltsiden har vi aldri gjort en så omfattende kartlegging av sykdom hos hjortedyr noen gang, sier Lund.

Samler hoder

De fleste av prøvene vil bestå av dyrehoder. Bremnes forteller at hodene fra dyr skutt under jakta i Trøndelag og andre utpekte områder skal samles inn.

– Høstens innsamling ved hjelp av jegere er primært for å få oversikt over situasjonen. Senere, når resultatet foreligger må vi, i samarbeid med Mattilsynet, se på om det er behov for øvrige tiltak mot CWD og hva de tiltakene vil være, sier Eirik Lund.

LES OGSÅ: Plutselig sto en voksen elg med to kalver midt i veien på Heimdal.

LES OGSÅ: Her har elgen forvillet seg inn på E6

Eirik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet Foto: Miljødirektoratet
Hilde Bremnes, direktør, avdeling Planter og dyr. Foto: Mattilsynet