Det er foreløpig ingen fare for at selskapets anlegg i Sunndal, Europas største aluminiumsverk, eller andre steder må redusere virksomheten på grunn av problemene i Brasil.

Nå sendes arbeidere ved anlegget i Brasil på en tvungen 15 dagers ferie. Dersom produksjonskuttet blir langvarig, vil det bli permitteringer.

Leder av Sunndal kjemiske fagforening, Arve Baade, er bekymret for sine kollegaer. Over 6000 er ansatt ved Hydros anlegg i Brasil og situasjonen ved Alunorte kan få store konsekvenser for de berørte lokalsamfunnene.

- Jeg er mest bekymret for kollegaene våre i Brasil og er ikke så bekymret for at manglende leveranser kan gå utover driften her i Sunndal og Norge. Ingen ansatte i Brasil er tatt ut i permitteringer så langt, men det er helt klart det er alvorlig når du mister halve produksjonen nærmest over natta. Det er satt i gang en stor granskning over hva som er årsaken til miljøutslippene, og har ikke Hydro gjort jobben sin, så må man rette opp feilene og rydde opp, sier Baade. Han forteller at fagforeningen har bevilget penger til fagforeningen i Brasil i den vanskelige situasjonen som har oppstått. Han vil ikke kommentere miljøutslippene.

- Jeg vil avvente med å konkludere til rapportene fra både interne og eksterne granskere er klare, sier Baade.

Investerer en halv milliard

I Hydro har det vært arbeidet på spreng siden miljømyndigheten krevde stans i store deler av produksjonen etter at de hevdet at aluminaraffineriet Alunorte forurenset drikkevannskilder etter en stor oversvømmelse i februar. Nå har Hydros egen ekspertgruppe lagt fram foreløpige funn, der de i følge en pressemelding konkluderer med at det var overløp av vann fra den tilstøtende dammen med spillvann inn i den åpne avløpskanalen Canal Velho. I tillegg er det avgang av lut på innsiden av anlegget grunnet et strømbrudd den 17. februar, som ble blandet med regnvann fra fabrikkområdet før det kom inn i dammen med spillvann, med overløp inn i Canal Velho.

Hydro besluttet fredag å investere 500 millioner kroner i vannrenseanlegget ved sitt aluminaraffineri i Barcarena, Brasil. Dette øker kapasiteten med 50 prosent og styrker raffineriets evne til å takle fremtidig ekstremvær.

- Hendelsene den siste tiden viser at det er nødvendig å styrke vannrenseanlegget ved Alunorte for å sikre at aluminaraffineriet er tilstrekkelig miljømessig robust, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding.

- Ikke fått nok info

Etter en periode med ekstremregn i Barcarena i midten av februar, påla myndighetene Alunorte flere tiltak grunnet bekymring for at oversvømmelsen hadde ført til skadelige lekkasjer til omgivelsene, blant annet til Pará-elven.

- Vi er nå i konstruktiv dialog med relevante myndigheter om dette, men anerkjenner at trykket på Alunortes vannrenseanlegg mest sannsynlig vil øke i årene fremover på grunn av mer ekstremvær. Derfor tar vi nå grep for å oppgradere Alunorte til en ny miljøstandard, sier Brandtzæg.

Ambisjonen er å ferdigstille den planlagte oppgraderingen innen første kvartal 2019.

- Med flere utfordrende uker bak oss, har vi forståelse for at innbyggerne i Barcarena er bekymret for at vannet er forurenset. Lokalsamfunnet har ikke fått tilstrekkelig med informasjon og har derfor ikke funnet Hydro deres tillit verdig. Dette ber jeg om unnskyldning for, sier Brandtzæg.

- Vi anerkjenner at vi er nødt til å bygge ny tillit, gjennom å endre våre holdninger, handlinger og hvordan vi samarbeider med våre naboer,» fortsetter han.

- Produksjonen sikret i uker

- Hvor lang tid greier Hydro seg uten leveransene fra anlegget i Brasil som nå kjører med redusert kapasitet, informasjonssjef i Hydro, Øyvind Breivik?

- I verktøykassen vår har vi flere grep som minimere effekten som den reduserte produksjonstakten ved Alunorte kan få for både de interne og eksterne kundene til fabrikken. Det kan for eksempel være kjøp og bytting av laster med alumina for å styrke forsyningen fra eksterne kilder, eller å omdirigere laster som er under seiling. Vi har allerede vært ute i det åpne markedet og sikret oss noen laster av alumina, slik at vi sikrer produksjonen ved metallverkene i uker fremover. Vi følger situasjonen tett, og er beredt til å gjøre flere handler for å sikre langsiktig forsyning. Det er også viktig å huske at vi har fortsatt halvparten av verket i full drift, så dersom situasjonen avklares i løpet av de kommende ukene vil det kunne ha relativt begrenset virkning for kundene til raffineriet, understreker Breivik.

Bauksitt er viktig for aluminiumsfabrikkene til Hydro fordi bauksitt er råvaren som brukes til å fremstille aluminiumoksyd (også kalt alumina). Elektrolyseanleggene til Hydro, slik som Europas største aluminiumsfabrikk i Sunndal, er laget for å skille oksygenet fra aluminiumet i aluminiumoksyden slik at restproduktet er tilnærmet rent aluminium.