foto
Voksen aktivist: Torgeir Havik er en av de mange miljøaktivister som har stor kunnskap om klima, ressursbruk og menneskehetens fotavtrykk. Tirsdag snakket han om klimastatus for en forsamling med like engasjerte og nesten like kunnskapsrike deltagere. Foto: Gunnar Okstad

30 mennesker er samlet i et auditorium en tirsdagskveld i oktober for å diskutere klima og vindkraft. De fleste deltagerne er godt voksne med et dypt engasjement og stor bekymring for utviklingen. Slik er det når Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet og organisasjonen La Naturen leve er møtearrangører. Dette er folk som har brukt ganske mange timer i et langt liv til å høre foredrag og meningsbrytning.

Dette er også mennesker som lever som de prediker. Nøkternt og med små klimaavtrykk. Hvis alle var som dem, ville ikke verden hatt noen klimakrise. Det er ikke sikkert vi ville hatt så høy levestandard, heller. Det er klimakrisens kjerne: Er vi villig til å redusere våre krav til levestandard for at den globale feberen skal gå ned?

Torgeir Havik (71) fra Steinkjer er miljøaktivist og skal til klimatoppmøtet i Paris. I sitt foredrag siterer han den tidligere Nasa-toppen James Hansen, som er hele verdens klimaguru og som har beskrevet utslippene av karbondioksid på denne måten: «Det er fordi vi bruker atmosfæren som søppelplass for karbon.» Havik og hans meningsfeller vet mye om klima, ressursbruk og menneskehetens fotavtrykk. I mange sammenhenger er det slik at kunnskap er et virkemiddel for å redusere bekymring og redsel. Når det gjelder klima er det ofte motsatt. De som vet mest er også mest bekymret.

Slik er det med eksperter som har svært inngående kjennskap til klimakrisen, men også med kunnskapsrike aktivister. Mange av oss andre setter vår lit til teknologien. At nyvinninger vil redusere utslippene og behovet for fossil energi. Men ny teknologi har bare dempet utslippene. Skal verden nå sine klimamål, er det risky business å satse på at teknologien alene skal redde oss.

LES OGSÅ: Haukene lytter når James Hansen snakker

LES OGSÅ: Naturvernforbundet om klima

LES OGSÅ: Besteforeldre mot global oppvarming

Mads Løkeland (69) i Naturvernforbundet peker på at det er et enormt potensiale for energieffektivisering som klimatiltak. Han får svar fra en av de eksterne innlederne, NTNU-professor Tore Undeland. Han mener vindkraft på land er nødvendig og at det er lettere å snakke om enøktiltak enn å gjennomføre dem.

Naturvernforbundets mann vil ikke bare kutte energibruken. Også forbruket må reduseres. Løkeland viser et lysark som indikerer at menneskeheten på 1980-tallet passerte grensen for det forbruket som jorden tåler. Derfor er klimapolitikken vanskelig. Det handler ikke bare om å finne opp nye dingser og metoder. Det handler også om hvor mye vi kjøper og reiser, kort sagt om vår levestandard.

Folk drar på weekendtur til New York for å shoppe. De som gjør det; vet de mindre om klima og fotavtrykk enn Havik og Løkeland? Jeg er stygt redd for at shopperne vet bedre enn det klimaavtrykket de etterlater seg.