De 40 anmeldelsene er fordelt på tolv ulike kommuner (se faktaboks) i Trøndelag, samt Bindal kommune som er en del av Trøndelag politidistrikt. Det varierer fra én til åtte anmeldelser i de ulike kommunene. Så langt i år er det ti anmeldelser, som er fordelt på kommunene Melhus (6), Selbu (1), Holtålen (1), Frosta (1) og Orkdal (1).

- Inntrykket vårt er at det er mer ulovlig kjøring, sier natur- og miljøkoordinator Vidar Sunde i Trøndelag politidistrikt.

- Mer ulovlig kjøring i år

Ifjor lå foreleggene på mellom 8000 og 10 000 kroner til dem som ble bøtelagt. Bøtesatsene skal være høye på grunn av preventiv effekt.

Det samme inntrykket deles av Kari Kveseth som er seksjonssjef for tilsyn innland i Statens naturoppsyn (SNO).

- Det er mer ulovlig kjøring i år enn tidligere år. Vi registrerer flere spor i terrenget som ikke kan knyttes til nytteformål. Det skyldes nok delvis gode snøforhold, sier hun.

Hun er opptatt av å skryte av de mange lokale snøscooterklubbene som gjør en hederlig innsats for å spre kunnskap om regelverket.

- Folk flest er opptatt av å følge regelverk, sier hun.

Målrette innsats

I 2016 fikk SNO myndighet til å gi gebyrer mot milde overtredelser i størrelsesorden 500 til 3000 kroner. De har hittil i år skrevet ut fire gebyrer for overtredelse av motorferdselsloven i Trøndelag.

- Tallene er ikke representative for det vi registrerer av kjøring i år, men vi har på den ene siden begrensede ressurser å sette inn i arbeidet, og det kan være utfordrende å være på «rett sted til rett tid». Vi søker å effektivisere arbeidet gjennom samarbeid med politiet, og også gjennom noe bruk av helikopter for å kunne målrette innsatsen mest mulig, sier Kveseth.

Natur- og miljøkoordinator Vidar Sunde i Trøndelag politidistrikt opplyser at størsteparten av kjørerne kommer fra bygdene hvor det er mulig å boltre seg med snøscooter.

- Dette er bare toppen av isfjellet. Det foregår mye kjøring på natt og kveld. Vi får inn en god del meldinger som ikke blir anmeldt.

- Effektivt hjelpemiddel

Politibetjent Morten Mørkved i Trøndelag politidistrikt forteller at de ofte ser scooterspor som går til vei, men det er vanskelig å vite hvem som står bak.

- På forrige kontroll 13. februar, så gikk vi ned med helikopteret fordi vi så noen som kjørte i et naturreservat. Da kom vi over noen snøscooter-sjåfører som ble anmeldt, sier han.

Mørkved mener helikopter er et effektivt hjelpemiddel for å få oversikt over omfanget av kjøringen.

- Alternativet er å kjøre til fjells med snøscooter selv. Det er utrolig enkelt å se gamle og nye spor fra lufta, sier han.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.