Fire andre- og tredjeklassinger er på vei til Åsveien skole. Men i boliggatene er det ikke alltid plass til skoleelever på fortauet. Nyperoser, trær, busker og hekker sloss om plassen med skolebarna. Det gjør at Andreas Standal Prestvik, Olivia Eriksen Øverland, Signe Woll Nording og Kine Marie Antonsen hele tida beveger seg fra fortauet og ut i gata og tilbake igjen til fortauet når de går til og fra skolen. Alt avhenger av vegetasjonen ved eiendommene langs skoleveien.

Med penger fra Miljøpakken skal mer enn 6000 elever ved 15 trondheimsskoler få en sikrere vei til og fra skolen i løpet av høsten og neste år.

Farlige fortau

De smyger seg forbi de stikkende nyperosene som gror ut over fortauet. På rekke og rad går de på den smale stien på det som en gang var et fortau, og de bøyer seg ned under trær som vokser over hekken og nesten ned i asfalten. Eller de går ut i gata. Slik er skoleveien, hver dag.

- Overgrodde fortau gjør skoleveien farlig for mange elever, sier Øyvind Prestvik. Han er far på Åsveien skole og trafikksikkerhetsansvarlig i foreldrearbeidsutvalget. Han mener det er stort problem at huseiere lar hekker og busker vokse ut over fortauet og slik gjør det uframkommelig.

Lovverket gjør det klart at huseiere har ansvar for at vegetasjon ikke er til hinder for sikt eller trafikk på offentlig vei. Ifølge vegloven §31 kan grunneiere bli pålagt å fjerne trær, busker og andre plantevekster dersom det er til hinder for ferdsel eller veivedlikehold på offentlig vei. Etter den samme paragrafen kan veimyndighetene gjøre jobben dersom eier ikke gjør det selv.

Har sagt fra til mange

Øyvind Prestvik har selv tatt på seg jobben med å si fra til mange huseiere.

- Det koster meg ganske mye å si fra, sier han.

- Men alle klipper hekken eller fjerner den helt, når jeg ber dem om det. De forteller at det ikke var bevisst. De hadde ikke tenkt på at det var et problem.

Farer på skoleveien

Øyvind Prestvik har jobbet med risikoanalyse. Derfor var det naturlig for ham å risikovurdere skoleveien når han fikk barn på skolen.

- Det er mange utfordringer på skoleveien. Mange er umulige å se dersom du ikke har unger selv.

Han snakker om vegetasjon som gror ut over fortauet og sender barna ut i gata, byggearbeid stenger fortauet og om vinteren er det snø, brøytekanter og manglende brøyting av fortau som kan gjøre skoleveien farlig.

- Overgrodde fortau ødelegger så mye og er utrolig lett å fikse, sier han. Prestvik sier at målet er å gjøre skoleveien så sikker at foreldrene slutter å kjøre barna sine til skolen.

Fast tema

På Åsveien skole er trafikksikkerhet et fast tema når foreldrearbeidsutvalget møtes.

- Vi har kartlagt trafikkfellene i skolekretsen i et eget dokument som stadig blir justert, forteller den trafikksikkerhetsansvarlige. Slik har de oversikt over hvilke fortausbiter som er uframkommelige og hvor hekk eller busker vokser vilt og hindrer ferdsel. De har også funnet gammel kantstein under viltvoksende gress og busker. Det tyder på at det en gang har vært fortau og at det bare er opprydning som skal til før skoleelevene kan gå der i stedet for i gata sammen med bilene.

Du kan klage

I Trondheim kan du klage til Trondheim bydrift dersom fortauet er overgrodd på en slik måte at det hindrer ferdsel.

- Da vil vi eieren få en brosjyre i postkassen med beskjed om å kutte vegetasjonen som hindrer trafikk eller sikt. De vil få en frist på fjorten dager, sier ingeniør Tatiana Wedvik ved Trondheim bydrift.

- Dersom det ikke blir gjort innen fristen, risikerer eieren at kommunen tar kuttejobben.

Kan hekken din føre til ulykke?

«Har du tenkt på at hekken din kan være årsak til en ulykke?»

Det skriver Trondheim kommune i brosjyren som blir levert ut til huseiere med vegetasjon som hindrer sikt eller framkommelighet. Der blir det slått fast at hekk og busker skal vokse innom egne tomtegrenser. Kommunen er i brosjyren også opptatt av at vegetasjon kan hindre sikt og minner spesielt om at barn ikke nødvendigvis syns bak høye busker og hekker.

«For å unngå farlige situasjoner må du sørge for at fotgjengere og andre trafikanter ikke blir hindret fordi din hekk har vokst utover fortau, sykkelfelt eller veibane.»

Øyvind Prestvik er trafikksikkerhetsansvarlig i foreldrearbeidsutvalget ved Åsveien skole. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
Trang sti: Fortauet har blitt en trang sti der de må gå på rekke og rad for å få plass. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
Alle ut i gata: Her er det ikke plass til Andreas Standal Prestvik t.v.), Signe Woll Nordeng, Kine Marie Antonsen og Olvia Erikson Øverland på fortauet. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
Lavthengende tre: Signe Woll Nordeng (t.v.), Olvia Erikson Øverland, Andreas Standal Prestvik,og Kine Marie Antonsen må enten bøye seg under treet eller gå ut i gata. Foto: Adresseavisen
Gror over: Signe Woll Nordeng (t.v.), Olvia Erikson Øverland, Andreas Standal Prestvik,og Kine Marie Antonsen er på vei til skolen. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen