Nye Trøndelag fylkeskommune kan bevilge et tilsvarende beløp.

Samlet gir det fire milliarder kroner, som skal gå til å vedlikeholde de sterkt nedslitte fylkesveiene. Konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank1 SMN sier han har forståelse for at man fra politisk hold ser behovet for å øke tilskuddet til samferdselssektoren, men dette er ingen oppgave for en bank.

Ifølge Brøske bruker banken i år 60 millioner kroner til gaveformål i Trøndelag og på Nordvestlandet, 20 millioner kroner mer enn i fjor.

Tomas Iver Hallem er nyvalgt leder av interimsstyret i Senterpartiet i Trøndelag, til Trøndelag blir ett fylke fra 2018. Han forteller at i felles fylkesutvalg har Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune fattet vedtak om at det viktigste området for en ny fylkesplan er å knytte trønderne sammen gjennom gode samferdselsløsninger.

Stopper forfallet

- Staten har sin plan for E6 og jernbane de ti neste årene, og det er bra. Fylkeskommunen har mye vei, og vi har vært en bedre eier av fylkesveiene de siste årene enn staten var, sier Hallem.

Men mye gjenstår, det er helt sentralt å gjøre fylkesveiene fremkommelig. I dag klarer ikke fylkeskommunene ifølge Hallem å ta igjen forfallet på fylkesveiene, bare stoppe forfallet.

Han sier forfallet på fylkesveinettet er stipulert til om lag halvannen milliard kroner for Nord-Trøndelag og to og en halv milliard for Sør-Trøndelag, totalt rundt fire milliarder kroner.

Tenk nytt rundt overskudd

- Nå starter samlingen av Trøndelag. Hva hadde vel passet bedre enn å tenke nytt rundt hvordan overskuddet fra vår samfunnsbevisste regionbank nummer én skal brukes.

- Og da foreslår du et veifond?

- Et veifond i form av et spleiselag mellom Sparebank1 SMN, som i likhet med sparebankene for øvrig går veldig godt, og fylkeskommunen. Sparebankene gir i dag penger til mange gode prosjekter. Men kan banken støtte andre formål enn bare kulturlivet? Vedvarer bankenes overskudd i årene fremover, må vi kunne forvente et større samfunnsbidrag fra finansnæringen, og spesielt sparebankene i Norge.

Hallem presiserer at beløpet på 500 millioner kroner er en utfordring fra ham og at det må tilpasses de muligheter selskapet har til å sette av penger til fond.

Ruste opp veinettet

- Sammen med Sparebank1 SMN kan Trøndelag fylkeskommune ruste opp veinettet for fremtidig vekst og utvikling i Trøndelag, sier Sp-politikeren.

Sparebank1 SMN fikk i fjor et overskudd på to milliarder kroner, til tross for at banken tapte 495 millioner kroner på lån til næringslivet og 21 millioner på lån til privatkunder.

Likevel leverte banken ett av sine beste resultater noensinne. Styret foreslår et utbytte til bankens eiere på 389 millioner kroner, samtidig som de setter av 220 millioner kroner til samfunnsnyttige formål.

Konserndirektør Rolf Jarle Brøske opplyser at av dette går 220 millioner kroner til Sparebankstiftelsen SMN, mens 60 millioner settes av til gaveformål fra Bindal i nord til Årdal i sør. Rundt 1000 av i underkant 3000 søkere fikk innvilget støtte.

Ment som supplement

- Støtten er ikke ment å kompensere for offentlige aktiviteter, men være et supplement. Vi gjør en hel del ved å bidra med midler til forskning, teknologi og såkornfond. Å investere i veibygging og veivedlikehold er ikke realistisk.

- Hva med å bruke litt av overskuddet på samferdselstiltak?

- Jeg tror ikke Senterpartiet vil at vi skal kutte ut all støtte til lokalmiljøene. I år bruker vi tross alt rekordhøye 60 millioner kroner på å støtte opp om ulike aktiviteter, sier Brøske.

foto
Ikke aktuelt: Rolf Jarle Brøske, konserndirektør i Sparebank 1 SMN, vil ikke sette av to milliarder kroner gjennom fire år til et fond til veivedlikehold, slik Sp utfodrer banken på. Her sammen med konsernsjef Finn Haugan. I år bruker banken 60 millioner kroner på gaveformål. Foto: jens petter søraa
foto
Forfaller: Fylkesvei 755 mellom Leksvik og Vanvikan er full av hull. Forfallet på fylkesveinettet i Sør-Trøndelag er beregnet til 2,5 milliarder kroner og 1,5 milliarder kroner i Nord-Trøndelag, ifølge Senterpartiet. Foto: Alexander Killingberg