Agdestein viser til at integreringsminister Sylvi Listhaugs besøk i Trøndelag nok en gang vil gi oppmerksomhet omkring det Fremskrittspartiet har kjørt frem som den viktigste saken i valgkampen. Altså innvandring og integreringsspørsmål.

LES KOMMENTAREN: Sperregrensebingo

- Når man skal representere regionen må man vise hva slags politikk man har for Trøndelag. Det blir smalt å kun konsentrere seg om integrerings- og asylpolitikk, selv om det også er viktig. Vi har jo en bred enighet om en streng innvandringspolitikk i Stortinget. Da har vi også et ansvar for å bygge ned barrierer og forhindre konflikter, sier Agdestein.

Hun viser til at det å sikre jobber og trygghet for næringslivet i regionen, er det viktigste.

foto
Uenige. Høyres Elin Agdestein har tidligere blitt kritisert for jobben hun gjør som stortingsrepresentant, av Frps Espen Teigen. Hun ber nå Frp komme med mer enn bare innvandringspolitikk i sin valgkamp i Nord-Trøndelag. Foto: Therese Alice Sanne

- Det som er viktig for oss i Høyre er å vise mer bredde i det vi jobber med. Det handler blant annet om å sikre et livskraftig næringsliv og en god forsvarspolitikk. Vi må vise visjoner for regionen.

Listhaug skal sammen med førstekandidat for Frp i Nord-Trøndelag, Espen Teigen, blant annet besøke voksenopplæringen i Steinkjer under turen til nordfylket. Der skal hun undervise elever i temaet likestilling, som er en del av det nye faget «Norsk kultur og norske verdier».

- Jeg er gammel lærer, og syns det hadde vært litt artig å prøve det opplegget som er lagd for verdier. Jeg mener det er kjempeviktig at vi lærer bort våre verdier til dem som kommer. Det er ikke lett å forstå et helt annet samfunn når du kommer fra andre steder i verden. Da har jeg lyst til å prøve litt gamle kunster, sa Listhaug til Trønder-Avisa tidligere denne uken.

Både hun og hennes rådgiver, Teigen, har benektet at besøket er et rent valgkampstunt, selv om det er godt timet og de skal jobbe med valgkamp blant annet i Stjørdal.

Teigen har tidligere vært svært kritisk til den jobben de nordtrønderske stortingsrepresentantene, blant annet Elin Agdestein, gjør.

- Flere vil jo hevde at dette kun er for å gi deg, hennes medarbeider, drahjelp i valgkampen, hva sier du til det, Teigen?

- Det er kjempebra for oss. Kampen om mandatene er jo så tett i Nord-Trøndelag. Det er kjempeartig at hun hjelper oss ta mandatet der, sier Espen Teigen.