Andrehåndsverdien er høy. Det er ingen grunn til å få panikk for den som skal kvitte seg med dieselbilen.

Det viser en ringerunde til noen av Trondheims bilforhandlere. Ennå er det for tidlig å måle en eventuell effekt på bilsalget etter forbudet mot bruk av dieselbil i Oslo på dager med høy luftforurensning, som ble innført fra tirsdag morgen. Tirsdag kveld ble forbudet opphevet.

I Trondheim er det svevestøv fra asfalt, virvlet opp fra piggdekk, som er hovedutfordringen. Derfor ble piggdekkgebyr innført på nytt fra i fjor høst. Jevnlig spyling og renhold av veiene har dessuten hjulpet på forurensningen.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) sier det ikke er aktuelt å innføre noe dieselbilforbud i Trondheim slik saken ser ut nå.

- Det kan være aktuelt som et siste tiltak, men vi jobber heller med å få folk over på kollektiv. Det vi ser i Oslo, er at politikerne tar tak i et helseproblem, sier Opoku. Hun sier svevestøvsituasjonen i Trondheim er blitt mye bedre, men at vi i dag bruker mye penger på å dempe støvet.

- Vi må hele tiden jobbe med å få ned biltrafikken, her må alle bidra sier Opoku.

Velger etter behov

- Hvilken type bil man skal velge, har vært et tema ganske lenge. Folk kjøper den bilen som passer dem best. Mange kjøper dieselbil om de skal frakte tung last, trekke henger og kjører ofte til hytta. En dieselbil har lavt forbruk og gir mye kraft for pengene, sier Jarl Mortensen, markedssjef for Volkswagen ved Møller Bil i Trondheim.

For SUV-en VW Tiguan med firehjulsdrift er dieselandelen hele 90 prosent. Også for VW Passat med firehjulsdrift er bensinandelen svært lav. Men i motsetning til Tiguan fås Passat også som ladbar hybrid, og her er andelen økende.

Ellers merker VW stadig større interesse for elbiler og ladbare hybrider, ikke minst på Golf.

I det siste har flere kunder gitt uttrykk for at de er litt usikre på hvilken motor de bør satse på. Noen har derfor valgt å sitte på gjerdet inntil videre.

Kan lease bilen

- Er du usikker, kan du lease bilen. Da er det vi som tar risikoen når bilen skal selges på nytt, sier Mortensen.

Salgssjef for Volvo ved Kverneland Bil i Trondheim, Steinar Jonassen, forteller om et svært høy dieselsalg for større biler, som SUV. – Per i dag er andelen diesel og bensin/hybrid halvt om halvt. Men på den nye XC 90, der avgiftene fra årsskiftet gikk ned med 100 000 kroner, er situasjonen en annen. Her velger ni av ti kunder bensinhybrid. Også for de mindre modellene er andelen bensin økende.

Jonassen tror bruktbilprisene på diesel kommer til å holde seg. Det er ingen grunn til bekymring.

Knut Brandrud, daglig leder ved Opel-forhandleren Maskinagentur, er imidlertid mer pessimistisk på vegne av dieselbilene. Andelen diesel på Opel Insignia er fortsatt 90 prosent, men på SUVen Mokka selges det flere bensinutgaver enn diesel. Nye bensinmotorer har både god trekkraft og lavt forbruk.

- Vår totale dieselandel er nede i 25 - 30 prosent. Folk som kjører lite og klarer seg med en mindre bil, anbefales bensinbil. Ved mye småkjøring kan partikkelfilteret på dieselbiler lett gå tett, sier Brandrud.

Oppfordret til dieselkjøp

I 2007 snudde regjeringen opp ned på bilavgiftene og oppfordret det norske folk til å kjøpe dieselbil.

- Regjeringen fremmer miljøvennlig adferd gjennom skatte- og avgiftssystemet og legger blant annet om bilavgiftene for å oppmuntre til kjøp av biler med lave CO2-utslipp, uttalte daværende finansminister Kristin Halvorsen til Dagbladet den gang.

Målet var å motivere til å kjøpe biler med lavere CO2 -utslipp. Siden dieselbiler slipper ut langt mindre CO2 enn bensinbiler, ble dieselbiler 1. januar 2007 mye rimeligere, og salget skjøt i været.

Tirsdag ble de «miljøvennlige» bilene stengt ute fra alle de kommunale veiene i Oslo. Ikke før luftforurensningen når et akseptabelt nivå, vil det igjen bli lov å kjøre dieselbil.

I 2009 og 2010 ble CO2 -delen av engangsavgiften skrudd ytterligere til. I 2011 valgte mer enn tre av fire nybilkjøpere dieselbil. Men er dieselbiler så miljøvennlige som mange trodde? En rapport fra Transportøkonomisk institutt slo i 2011 fast at en dieselbil slapp ut like mye av den giftige gassen NOX som 15 bensinbiler til sammen.

Sitter med svarteper

- Politikere og organisasjoner snakket dieselbilene frem. Senere fant man ut at disse bilene slipper ut mer partikler og lokal forurensning. Da gikk avgiftene opp, og nå sitter forbrukerne igjen med svarteper, sier generalsekretær Børre Skiaker i Kongelig Norsk Automobilklub til Aftenposten.

- Det har vært en del snodige utslag og uheldig vingling i avgiftspolitikken. Vi ønsker oss en stø kurs på dette feltet, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.

- Bør folk slutte å kjøpe dieselbil?

- Hver enkelt må vurdere hvilken type bil man skal kjøpe. I det aller meste av landet er ikke forurensning fra dieselbiler noe problem. Man må ikke la valget av bil bli avgjort på bakgrunn av det midlertidige kjøreforbudet i Oslo, sier Stensland.

Ikke riktig grep

Direktør Øyvind Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken tror ikke dieselforbudet som innføres i Oslo er riktig grep for å få ned forurensningen. Mange gamle bensinbiler slipper ut vel så mye NOx og partikler og virvler opp like mye veistøv som dieselbiler. Bensinbiler er ikke nødvendigvis bedre, sier Thorsen.

Mye tyder på at dieselforbudet vil bli erstattet med en femdobling av prisene i bomringen. Dieselandelen i Norge ligger i dag på 48 prosent, mot 19 prosent i 2006. En Euro 6 dieselmotor forurenser mindre enn mange bensinbiler. Men det skjer en gradvis endring i salget, i fjor utgjorde elbiler og hybrider 40 prosent av nybilsalget.

foto
Dieselinteresse: Salgssjef for Volvo ved Kverneland Bil i Trondheim, Steinar Jonassen, forteller om et svært høy dieselsalg for større biler, som SUV. I dag er andelen diesel og bensin/hybrid halvt om halvt. Foto: Nils H. Toldnes
foto
Vurder behovet: En dieselbil har lavt forbruk og gir mye kraft for pengene, sier Jarl Mortensen, markedssjef for Volkswagen ved Møller Bil i Trondheim. For mindre biler, som Golf, øker andelen el og ladbar hybrid. Foto: Ola Hegvold
foto
En endring: Knut Brandrud, daglig leder ved Opel-forhandleren Maskinagentur, er mer pessimistisk på vegne av dieselbilene. Han opplever at fler ønsker bensinbil. Men brukte dieselbiler vil holde seg i pris. Foto: Kjell A. Olsen