Statkraft-sjefen topper i statsbedriftene med 8,6 millioner

foto