- Fylkesvaraordføreren tar feil om vindkraft

foto