Disse legekontorene i Trøndelag har bestilt Janssen-vaksinen

foto