Hele 39 prosent av dem som bruker marka velger å starte fra Skistua eller Fjellseterområdet, viser en undersøkelse som Norfakta har gjort for Trondhjems Skiklub. Undersøkelsen er helt fersk, og ble gjennomført 13. og 14 februar i år. Den viser at de tradisjonelle delene av marka, fra områdene omkring Wullumsgården og oppover langs Iladalen til Fjellseter og Skistua, på ingen måte har utspilt sin rolle. Ifølge tallene fra Norfakta-målingen bruker nokså nøyaktig halvparten av alle markabrukerne områdene fra Butikksenteret/Ferista og oppover til Fjellseter og Skistua som startpunkt. Til sammenligning er det godt under en tredjedel (27 prosent) som velger å starte fra Granåsen.

- Dette er et resultat som ikke forbauser oss, selv om enkelte har forsøkt å fremstille det slik at det nå er Granåsen som har overtatt trafikken og blitt det dominerende utgangssted for turbruken i Bymarka, sier formann Truls Gjestland i Trondhjems Skiklub.

- De tradisjonelle delene av marka er meget godt besøkt, og undersøkelsen viser også helt klart at folk vil ha mulighet til å kjøre bil til parkeringsplassene langs Fjellseterveien.

Bare syv prosent av de spurte opplever trafikken der som et hinder for sine tur- og friluftsaktiviteter. Det er noen sterke og toneangivende krefter som ønsker å stenge veien. Tallene viser at de er i et bitte lite mindretall, og at tilgjengelighet er et meget viktig kriterium for å få folk til å bruke marka, sier Gjestland. Han mener at de som gjennom mange år har kjempet for å stenge Fjellseterveien nå bør gå i seg selv, og innse at man har et soleklart flertall mot seg og så legge ballen død, en gang for alle.

Planer om stengning

Skogforvaltningen og Plan- og bygningsenheten i kommunen er allerede i gang med å vurdere flere tiltak for å begrense biltrafikken i marka.

For øvrig er skiklubben godt fornøyd med at hele 75 prosent av byens befolkning er på tur i Bymarka minst én gang i året. Hele 33 prosent bruker marka mer enn ti ganger pr. år, og mange er der så godt som hver eneste helg.