Fjærfeslakteri måtte stoppe slakting på dagen etter tilsyn

foto