Må gjenopprette tilliten: - Vi må tåle å bli sett i kortene

foto