Vil vurdere om det har vært svikt i helsehjelpen til drapssiktet

foto