Reindriftssamene: - Roan Vind ønsker å overprøve hele høyesterettsdommen