Røyking på senga var trolig grunnen til at flere omsorgsboliger måtte evakueres