Beskylder hverandre for å bruke feil tall i skolesaken

foto