Tidenes eiendomssalg i Norge er igang. Norske Skog skal selge hele 1,9 millioner mål skog og utmark, hvorav 1,35 mål i Indre Namdal og Verran. Klokken 16 i går gikk fristen ut for å melde seg på gjennom indikative, uforpliktende bud.

Norske Skog ønsker ikke å si noe om budene - verken i antall eller beløp, og langt mindre hvem som står bak. Men etter en runde med aktuelle interessenter, kan vi slå fast at kampen i Nord-Trøndelag kommer til å stå mellom to grupperinger.

Statskog og Orkla-eide Borregaard Skoger går sammen om et samlet bud på Norske Skogs eiendommer i Norge. Det samme gjør Norges Skogeierforbund på vegne av en rekke skogeierforeninger lokalt. I Nord-Trøndelag vil det si Skogeierforeninga Nord.

I lokalpressen har det vært en misoppfatning om at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) skulle legge inn bud sammen med Statskog. Dette stemmer ikke.

- Vi er ikke med i denne runden. Skulle derimot Statskog og Borregaard Skoger nå frem med sitt samlede bud, har vi en avtale om at vi i neste omgang vil bli med på en løsning avgrenset til eiendommene i Nord-Trøndelag, forklarer fungerende administrerende direktør Kjell Schive i NTE.

Høye ambisjoner

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag har forkjøpsrett på eiendommen i Verran - Folla Bruk. Det er ennå ikke avklart hvorvidt fylkeskommunen vil benytte seg av denne muligheten.

Statskog og Borregaard Skoger har samarbeidet siden 1996 gjennom driftsselskapet Statskog-Borregaard Skogsdrift. Mens førstnevnte har høye ambisjoner innen utmarksforvaltning, er Borregaard en mer tradisjonell skogeier.

- Skogsdrift er vårt kjerneområde, og vi ser gode strukturmuligheter ved å kunne overta Norske Skogs eiendommer. Vår primære interesse er Østlandsområdet, men vi har tatt til følge at selger helst ser at eiendommene selges samlet, sier administrerende direktør Kjell Myhrer i Borregaard Skoger. Selskapet eier 1,1 millioner mål, inkludert morselskapet Orklas eiendommer - blant annet på Løkken og omegn.

Skogeierforeninga Nord ønsker å rendyrke drifta av skogeiendommene, og mener et kjøp vil styrke foreninga som tømmerleverandør. Tanken er senere å selge deler av eiendommen til medlemmer. Foreninga holder døra på gløtt for lokale næringsaktører og/eller kommuner i et eventuelt utskilt eiendomsselskap.

Derimot synes det ikke som noen av de øvrige store skogeierne i Trøndelag er med foreløpig. Administrerende direktør Per Hembre i Meraker Brug sier at selskapet ikke deltar nå, men vil være åpen for å diskutere løsninger med andre senere. Firma Albert Collett i Namsos ønsker ikke å gi noen kommentar, mens Storebrand-eide Værdalsbruket ikke en gang har vurdert å legge inn bud.

Utlendinger

- Interessen har gjennom sommeren vært overveldende stor. Blant veldig mange henvendelser har vi også fått noen få fra utlandet, forteller eiendomsmegler Bjørn Erik Anderssen i DnB Eiendom.

Informasjonsdirektør Katharina Sivander ønsker ikke å kommentere hvorvidt Assidomän er aktuell for budgiving, mens Peter Engqvist hos SCA sier eiendomskjøp ligger utenfor konsernets kjernevirksomhet.

Gigantsalg. Både skogeierne og staten ønsker å overta Norske Skogs eiendommer i blant annet Namdalen. Knut Berger styrer arealene i dag.