Nylig fikk politikerne i formannskapet i Trondheim en grundig presentasjon av fire ulike alternativer for hvordan metrobusstraseen og kollektivfelt best kan løses i Elgeseter gate.

Da ble det klart at midtstilt kollektivfelt rangeres som den beste løsningen i innstillingen fra rådmannen.

Adresseavisen kan nå presentere videografikkene som er laget for å vise hvordan de ulike løsningene blir. Videoene er laget av Norconsult på oppdrag for Miljøpakken.

Rangerte midtstilt som best

De fire løsningene Miljøpakken har evaluert er midstilte kollektivfelt, eller sidestilt, såkalt paralellført kollektivgate. Begge deler kan løses med eller uten bevaring av de verneverdige husene langs gaten. En løsning der jugendgårdene nr. 4, 6 og 30B bevares, gir imidlertid en svingete løsning og rangeres som dårligere trafikkmessig

Konklusjonen var at det er snakk om små forskjeller, men at det derfor synes som om de to alternativene der de bevaringsverdige husene er revet, gir best resultat.

Alternativet med midtstilt kollektivfelt synes imidlertid å være «noe mer robust enn de øvrige alternativene» med hensyn til trafikkavvikling, heter det i presentasjonen.

Behandles 6. september

Fylkeskommunen pekte i sitt vedtak på en løasning med midtstilt kollektivfelt. Kommunepolitikerne skal nå behandle saken 8. september. Det er tvingende nødvendig at kommunen og fylkeskommunen blir enige om en løsning.

Verken ordfører Rita Ottervik (Ap), Senterpartiets Marte Løvik eller Svs Ottar Michelsen ønsket umiddelbart å svare Adresseavisen hvilken løsning de synes er best. Både Michelsen og Ottervik trekker frem diskusjonen om bevaringen av de tre verneverdige gårdene, som nå kommer.

Fremskrittspartiets Elin Marie Andreassen er klar på hva hun mener.

- Frp har hele tiden jobbet for sidestilte felt og er heller ikke nå overbevist om noen av de andre alternativene. Det legges opp til omfattende ombygging av gateløp i ei gate som allerede trafikkmessig fungerer. Jeg er redd bystyreflertallet kaster penger etter et prosjekt som ikke gir noen vesentlige gevinster for den total trafikkavviklingen. Tvert imot kan noen av alternativene føre til vanskeligere trafikkmønster og dårligere fremkommelighet for bil, skriver Andreassen i en sms. til Adresseavisen.

foto
Tungt trafikkerte Elgeseter gate, slik den ser ut i dag. Foto: Terje Svaan

Rådmannen peker på midtstilt

I prioritert rekkefølge er rådmannens innstilling nå som følger:

Alternativ 1:

Bystyret anbefaler at midtstilte kollektivfelt skal legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for Elgeseter gate. Bygningene Elgeseter gate 4, 6 søkes ikke bevart i reguleringsarbeidet, mens Elgeseter gate 30b søkes bevart.

Alternativ 2:

Bystyret anbefaler at parallellført bussgate mot vest skal legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for Elgeseter gate. Bygningene Elgeseter gate 4, 6 og 30b søkes ikke bevart i reguleringsarbeidet.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter