Det 40 meter høye og 18 200 m² store bygget skal produsere 500 000 kWh fornybar energi hvert år, fra 3000 m² solceller.

Dette er mer enn dobbelt så mye energi som bygget selv forbruker til varme, kjøling, ventilasjon og belysning. Byggherren Entra i samarbeid med Enova vil nå forsøke å finne hvem som kan nyttiggjøre seg all overskuddsenergien.

Byggearbeidene er kommet godt i gang, og fredag ble grunnsteinen lagt ned. Skjønt noen grunnsteinsnedleggelse i tradisjonell forstand ble det ikke. I en glasskasse ble diverse papirer som bl.a. en laminert utgave av Parisavtalen lagt. Den var det kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) som la nedi, før glasskassen ble plassert i en kasse og løftet unna av en heisekran. Når bygget står ferdig, vil glasskassen ble vist frem på en sentral plass i bygningen.

Da de første planene for Powerhouse ble kjent, ble nyheten ikke bare positivt mottatt. Mange mente at et så ruvende bygg vill danne nok en barriere mot fjorden. Men nå er bygget i ferd med å reise seg, vegg i vegg med campusen til Handelshøyskolen BI, som Entra også er byggherre for og som skal åpne om et års tid.

Verdens mest miljøvennlige

Administrerende direktør Arve Regland i Entra beskrev i sin tale under grunnsteinsnedleggelsen Powerhouse på Brattørkaia som ett av vedens mest miljøvennlige bygg. – Å lage miljøvennlige hus er nybrottsarbeid, understreket Regland.

Rune Stene, leder for Powerhousesamarbeidet, fremholdt at bygget på Brattøra vil bli et nytt landemerke i Trondheim. Barrierer brytes med hensyn til å ta i bruk ny teknologi. – Folk vil komme hit og lære i mange år fremover, sa Stene.

Rådmann Morten Wolden i Trondheim syntes det var utrolig artig å være til stede. Han karakteriserer bygget som et smykke for byen – et stort kunnskapssmykke. Wolden la kommunens grønne miljøflagg i glasskassen.

Powerhouse vil koste 370 millioner kroner eks. moms og tomtekostnader. Skanska er totalentreprenør. Enova bidrar med 36 millioner kroner. Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova ønsker at overskuddsenergien kan erstatte fossile energiformer.

Finner gode løsninger

Kulturministeren beskrev grunnsteinsnedleggelsen som en stor dag – ikke bare for Trondheim, men hele landet. Hun skrøt av arkitektfirmaet Snøhetta, som har tegnet Powerhouse. På sine reiser i inn- og utland i den senere tid har hun besøkt en rekke kjente bygninger, alle tegnet av Snøhetta.

- Jeg er imponert over hva de ulike aktørene bak Powerhouse har klart å få til. Alle gode krefter har vært samlet og tenkt ut gode løsninger. Her er gjort mye godt nybrottsarbeid, og signalbygget vil være til stor inspirasjon for andre, sa Hofstad Helleland.

Største leietaker i Powerhouse blir offshorerederiet Teekay, som skal leie de fire øverste av de til sammen åtte etasjene. I tillegg kommer en mesaninetasje og parkeringskjeller. Også entreprenørbedriften Skanska og IT- og kommunikasjonsbedriften Sopra Steria skal flytte inn.

Brattørkaia er forandret

Med i utviklingen av Powerhouse er foruten eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen Zero, arkitektkontoret Snøhetta, rådgivningsselskapet Asplan Viak og aluminiumprofilselskapet Sapa.

Brattørkaia har i løpet av de siste sju -åtte årene gjennomgått en enorm forandring, fra et lukket industri- og havneområde til en bydel som skal bli mer levende, hvor byen møter fjorden. Innen et par år vil 1500 BI-studenter og 5000 arbeidstakere har sitt daglige virke på Brattørkaia.

foto
Miljøbygg: Byggearbeidene på Powerhouse på Brattørkaia er i full gang. Våren 2019 vil det 40 meter høye og 18 200 kvm store bygget stå ferdig. Sol og sjøvann skal brukes til oppvarming og kjøling. Foto: Marthe Hårstad