Denne delen av Kongens gate skal få bredere fortau med gatevarme. Flere gamle trær rives opp og erstattes med nye trær lenger bort fra fasadene. Det skal bli lettere å ta seg frem for fotgjengerne.

Det skal legges nye vann- og avløpsledninger, og et nytt fordrøyningsmagasin skal ta hånd om overvann. Trafoen ved Døgnvill flyttes noen meter lenger vest. Området er gjerdet inn så lenge byggearbeidene pågår.

- Gravearbeidene vil bli nøye overvåket av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), sier prosjektleder for Torget, overlandskapsarkitekt Marit Solum, ved kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Det kan jo tenkes at arkeologene kan komme over ett eller annet i grunnen, slik de gjorde i Prinsenkrysset. I så fall vil ferdigstillelsen av nye Torget kunne bli forsinket. Etter planen skal Torget fremstå i helt ny drakt innen sommeren 2020, til en totalkostnad av 390 millioner kroner, inkludert arkeologiske utgravinger.

Trær fra 1980-tallet

Trærne vest for torgflata ble plantet på 1980-tallet. De nye trærne vil gi mindre skygge. Kongens gate mellom Prinsenkrysset og torgflata blir en moderne gågate. Fortsatt vil biltrafikk kunne kjøre inn Bersvendveita. Men under den mest hektiske graveperioden på fire uker når ledningsnettet skal skiftes, vil biler måtte kjøre inn fra Dronningens gate. Meningen er at fortauene på begge sider av Kongens gate skal kunne holdes åpen for ferdsel til første byggetrinn avsluttes i mars 2018. Området vil bli godt skiltet.

Etter den tid og frem til byggetrinn to starter etter påske 2018, vil det være et midlertidig asfaltdekke i Kongens gate. Det permanente gatedekket vil bestå av brustein og skifer. Samtidig vil det bli beplantet og satt opp benker.

- Når gata er ferdig ombygd, kan det legges arrangement i den delen av Kongens gate også, og ikke bare på selve torgflata, opplyser Solum.

Flere trær mellom Prinsenkrysset og Torget på nordsiden skal erstattes. Trærne ved Bersvendveita og i krysset Kongens gate ved Prinsens gate får stå. Trærne som felles blir fraktet til Trondheim fengsel, som produserer ved som gis til Frelsesarmeen.

Stenges for arrangement

Byggetrinn to vil pågå fra april 2018 til november 2019. I den perioden vil Torget være stengt for arrangement, også for torghandel. Stengingen vil bl.a. berøre Bondens marked i 2018 og 2019, martnan i 2018 og 2019, julemarkedet i 2018, American Car Clubs arrangement Hot August Nights i 2018 og 2019, Toppdirettsveka i 2018 og 2019 og Matfestivalen i 2018 og 2019. Meningen er å kunne gjennomføre julemarkedet i 2019.

For de berørte arrangementene jobbes det med å skaffe alternative steder. Det skjer i samarbeid med Midtbyen Mangement.

Byggeleder for Torget, Carolina Berg Hagen, sier mange som driver butikk og servering vil bli berørt. Kommunen ønsker at virksomheten kan gå som normalt og har jevnlige møter med de berørte. De tradisjonelle arrangementene på Torget 17. mai 2018 og 2019 må legges til andre steder.

Kommunikasjonsrådgiver for Torget, Tine Nilsen, sier det er vurdert om det hadde vært mulig å holde deler av Torget åpent for arrangement under ombyggingen, men dette vil komplisere byggearbeidene, fordyre prosjektet og gå utover allmenn ferdsel. Optimal fremdrift og en effektiv byggeperiode vil også være mest gunstig for handel og næringsliv i Midtbyen.

Leter etter alternativer

Hun legger til at de største og mest plasskrevende arrangementene er Matfestivalen og Toppidrettsveka. Det forventes endelig avklaring på hvor disse blir å finne før jul. For de mellomstore arrangementene kan både Festningen, Katedralskolen og Ytre Kongsgård være aktuelle områder. For mindre arrangement, demonstrasjoner og opprop ser kommunen og Midtbyen Management at Dokkparken på Solsiden, Cicignons plass og Tordenskioldsparken kan være aktuelle arenaer.

Ifølge Nilsen arbeides det også med å finne gode sentrale plasseringer for torghandlere og matvogner. Dette er foreløpig ikke endelig avklart, men rådmannen forventer en avklaring før jul.

Marit Solum forteller at flere av arbeidene er sendt ut på anbud. Det er derfor ikke avgjort hvilke bedrifter som skal levere skifer og annen belegningsstein. Men Solum sier at skiferen mest sannsynlig blir kortreist.

- Mye av arbeidene på og rundt Torget vil skje under bakken. Vann og avløp og en rekke andre tekniske installasjoner skal vare i flere generasjoner. Følgelig stilles det høye krav til kvalitet.

Har fokus på miljø

Prosjektlederen fremholder at entreprenøren Søbstad, som nå graver i Kongens gate, har fokus på miljø. Det benyttes elbiler, elektrisk gravemaskin, og øvrige anleggsmaskiner går på biodiesel.

- Vi vil ta med oss erfaringene fra byggetrinn én over i byggetrinn to. Akkurat nå er vi inne i en svært hektisk periode med byggestart og detaljplanlegging, sier Solum.

Hun understreker at Torget er Trondheims største og viktigste byrom. Det hviler derfor et stort ansvar på alle involverte for å sikre at prosjektet blir utført med den kvalitet som byens innbyggere forventer og fortjener. Torget bygges i et 100-års perspektiv, og arbeidet som gjøres skal gjennomføres med et ekstra fokus på nøyaktighet og kvalitet, både i prosjektering og utførelse.

Åpen plass: Nye Torget blir en åpen plass og forhåpentligvis et sted mange vil oppsøke. Foto: AGRAFF AS VISUALIS
Mange sitteplasser: Det blir om lag 1000 sitteplasser utenom serveringssstedene, både langs husveggene og under trær i utkanten av torgflata. Foto: AGRAFF AS VISUALIS
Byens storstue: Når nye Torget står ferdig ombygd sommeren 2020, blir det ganske annerledes enn dagens asfaltørken. Torget er Trondheims største og viktigste byrom. F.v: Prosjektleder Marit Solum, kommunikasjonsrådgiver Tine Nilsen og byggeleder Carolina Berg Hagen. Foto: Marthe Hårstad
Første byggetrinn: Skissen viser hvordan Kongens gate mellom Prinsenkrysset og torgflata blir. Arbeidene vil pågå til påsken 2018, men finishen blir ikke gjort før våren 2020. Foto: Agraff arkitektur