Mandag ble det klart at regjeringen, med støtte fra Ap, har fått flertall i finanskomiteen for å innføre en omstridt finanskattemodell hvor næringen får en arbeidsgiveravgift på fem prosent på lønn og overskudd. Finansnæringen har lenge advart mot skatt på arbeidskraft. Finn Haugan er også styreleder i Sparebankforeningen og han møtte finansminister Siv Jensen (Frp) for en siste appell sist fredag.

- Da skjønte jeg at løpet var kjørt, skriver han i en sms fra Ole Dalens julekonsert og han føyer til:

- Det er trist at det var Ap som kapitulerte og støttet forslaget om skatt på ansatte i finansnæringen. I disse tider, når kompetansearbeidsplasser i distriktene etterspørres, er det underlig at våre politikere pålegger næringen en ekstra arbeidsgiveravgift som kan føre til at flere vurderer nedbemanning. Det er mitt håp at våre politikere etter hvert endrer innretningen, skriver Haugan og understreker at de aksepterer skatten som sådan, men ikke at den delvis skal legges som skatt på arbeidskraft.

- Lempes over på kunder og ansatte

Bakgrunnen for selve skatten er ifølge regjeringen å «å korrigere for manglende merverdiavgift på finansielle tjenester. Verdien av merverdiavgiftsunntaket vil fortsatt være betydelig større enn finansskatten. De siste tre årene har finansnæringen dessuten fått store lettelser ved at selskapsskatten er redusert fra 28 til 25 prosent. Med den foreslåtte finansskatten vil samlet beskatning av næringen ikke bli vesentlig høyere i 2017 enn den var i 2013», heter det. Samtidig innrømmes det fra regjeringens side at skatten trolig vil bli lempet over på kunder og ansatte.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i samme bank, Rolf Jarle Brøske, svarer på Adresseavisens øvrige spørsmål.

- Regjeringen sier selv at denne skatten vil bli lempet over på kunder og ansatte. Betyr dette dyrere tjenester for kundene?

- Det at de skriver det, underbygger at dette er en konkurranseulempe for norske banker med norske ansatte, noe som kan gi høyere pris, men som først og fremst fører til at vi må effektivisere ytterligere, svarer Brøske.

Kan bli oppsigelser

Sparebank 1 SMN har 49 filialer.

- Vil dette føre til at ansatte sies opp og filialer legges ned?

- Hva dette konkret vil få å si, vet vi ikke nå. Men vi er nødt til å være mer effektive og i verste fall vil det gå ut over arbeidsplasser og vårt ønske om å være til stede flest mulig steder i regionen.

- Dere har vel regnet på hva det vil få å si allerede?

- Vi vet hva dette vil ha å si i kroner og øre, men hvordan dette skal hentes inn, har vi ikke laget noen plan for. Det må vi gjøre nå, sier Brøske.

Har et håp

- Hvorfor tror du regjeringen velger å legge skatt delvis på arbeidskraft og ikke ta hele skatten fra overskuddet?

- Det skjønner jeg ikke. Det ville vært langt mer rettferdig at det ikke rammet arbeidskraften, mener konserndirektøren.

Brøske peker på at de har fått full oppslutning om sitt syn fra politikerne i regionen, men altså ikke nasjonalt.

- Det er utrolig skuffende.

- Hva tror du ligger i at en enstemmig finanskomité ber Finansdepartementet om å komme raskt tilbake med en fornyet vurdering?

- I det ligger et håp om at vår bekymring for arbeidsplassene faktisk er hørt og at det politiske flertallet innser at det fins bedre løsninger, svarer Brøske.

foto
Finansminister Siv Jensen erkjenner at bankene vil lempe ekstraskatten på ansatte og kunder. Foto: Terje Visnes, adressa