Ap har vedtatt gratis SFO i alle bydeler i Trondheim