Det norske forsvaret gjør nå forberedelser til å ta imot en kampstyrke på 300 amerikanske marinesoldater på Værnes. Allerede i januar kan de første soldatene være på plass. Henvendelsen kommer fra amerikanerne og det er snakk om tropper som skal rotere.

Basepolitikken en fordel

Den russiske ambassaden i Norge reagerer på dette med å fastslå at det alltid har vært en fordel for Norge at landet ikke har tillat fremmede styrker stasjonert på norsk jord. Presseattasjé Maxim Gurov viser til den norske basepolitikken i en e-post til Adresseavisen.

- Basepolitikken stod seg til og med gjennom den kalde krigen og har vært en fordel for Norge som en partner over andre Nato-land, skriver han.

Maxim Gurov mener det er vanskelig for ambassaden å kommentere planene før dette er endelig avklart, både når det gjelder målestokk, motiv og mål.

- Norge øker sin militære kapasitet

- Så langt vi forstår, er ikke beslutningen tatt ennå og detaljene rundt stasjoneringen av de 300 amerikanske marinesoldatene er fortsatt til diskusjon, skriver den russiske presseattasjeen.

Han viser også til mange uttalelser fra norske myndigheter om at det ikke er noen trussel fra Russland mot Norge.

- Vi undrer oss over hvorfor Norge er så villig til å øke den militære kapasiteten gjennom å tillate stasjonering av amerikanske styrker på Værnes.

I en kronikk skriver leder i Norges offiserforbund, Egil André Aas, at amerikanske militære styrker i Trøndelag viser tre fundamentale forhold: Norges fortsatte strategiske betydning, vår forsterkede avhengighet og vår forvitrende hær.

foto
På Værnes garnison blir det nå gjort forberedelser til å ta i mot 300 amerikanske soldater rett over nyttår. Foto: Vegard Eggen