Adresseavisen har snakket med flere stortingspolitikere om den såkalte Siva-saken, og meningene spriker.

  • Bakgrunnen for saken er at det trondheimsbaserte statlige foretaket Siva (Selskapet for industrivekst) 4. januar title>annonserte at adm.dir. Espen Susegg trekker seg.

  • En uke senere title>skrev Adresseavisen at Siva har mottatt varsler fra ansatte og tidligere ansatte. Varslene var knyttet til Susegg, forretningsvirksomhet og bedriftskultur – og det er besluttet ekstern gransking.

  • title>En intern rapport fra 2012 konkluderte med at Susegg «antagelig var inhabil» etter selskapets egne retningslinjer. Rapporten gjaldt hans relasjon til gründer Terje Haugan i selskapet Utstillingsplassen (UPL).

  • Susegg fikk innvilget title>sluttpakke på seks måneders etterlønn og lønn i oppsigelsestiden, totalt 1,9 millioner, samt en billeasingavtale verdt 15 000 i måneden i et halvt år.

- Burde varslet

André Skjelstad (V) sitter i næringskomiteen på Stortinget. Han mener saken definitivt er uheldig.

- Det kan gjøre noe med hele selskapets troverdighet. Men jeg kjenner ikke alle detaljer, og kan ikke prosedere saken. Jeg håper dette ikke er med på å svekke Siva, som et viktig verktøy for Trøndelag og Norge.

- Hva er din kommentar til sluttpakken? Er dette moderasjon?

- Nei, jeg kan ikke se at det er moderasjon. Men: Det ser ut som en prosess der de er blitt enige om at han må slutte. Da jeg så kontrakten, tenkte jeg at de nok ble enige om at han skal fratre. Uttalelsene om at det har vært en frivillig avgang, er ikke i samsvar med det han har fått. Dersom han skal ha krav på det han har fått, må han ha gått av i samråd med styret. Det er sånn jeg ser det ut ifra opplysningene jeg har.

Les bakgrunn: Under Susegg ble vennens selskap Sivas viktigste samarbeidspartner

Sivert Bjørnstad (Frp)

- Åpenhetslinje

Sivert Bjørnstad (Frp) mener saken ikke svekker tiltroen til selskapet, ut ifra det som har kommet frem til nå.

- Jeg synes det er veldig vanskelig å se at det har skjedd noe ulovlig eller uetisk i det som til nå er kjent. Det ser ut som om de og Susegg har hatt en åpenhetslinje fra starten av, sier Bjørnstad.

I 2012 ble det gjort en habilitetsvurdering der Susegg beskriver at Haugan og han har «nær personlig kontakt». Advokaten konkluderer med at Susegg antakelig ikke er inhabil, ifølge aksjeloven, men at man «synes å nærme seg et grenseland» og at det antagelig var i strid med Sivas etiske regelverk. Likevel fortsetter Susegg å håndtere sakene. Bjørnstad kommenterer:

- Det er slik i loven at enten er du habil eller inhabil. Det kan være gråsoner underveis, men så er det styrets ansvar å trekke en konklusjon. De mente han var habil. Det understøttes også av advokaten.

I 2016 ble det bestemt at en underordnet tok over ansvaret for UPL. Bjørnstad sier:

- Da gjorde styret en annen vurdering. Hvorfor de endret oppfatning, vet ikke jeg, men det er åpenbart ikke fordi det har skjedd noe ulovlig.

Les også: Siva-styret mottok varsler fra 13 personer rett før jul

- Veldig riktig investering

Bjørnstad synes det høres veldig riktig ut at Siva knyttet en stor andel av investeringskapitalen til UPL-prosjekter, dersom det har gitt god avkastning.

- Det er mye mer strategisk enn å smøre tynt utover til alt og alle. Jeg har ikke sett dokumentasjon på at dette ikke har vært lønnsomt.

- Hva er din kommentar til sluttavtalen. Er dette moderasjon?

- Politikere skal ikke blande seg inn i slike styreavgjørelser. Hvis de har tolket at det Susegg har fått, er innenfor regelverket, er det ok. Hvis ikke er det styret som har ansvar, sier Bjørnstad, som har oppfattet Susegg som en som klart og tydelig skiller ulike roller.

Lars Haltbrekken (SV)

Les også: Sjefen i Siva trekker seg

- Svekker tiltroen

Lars Haltbrekken (SV) mener slike saker svekker tiltroen til selskapet.

- Men så er det opp til styret raskt å gjenopprette tilliten. Det er det mulig å gjøre, sier Haltbrekken.

Han mener etterlønnen virker å være i strid med avtalen.

- Det står jo at hvis han sier opp selv, skal det ikke være etterlønn av den typen han har fått. Men dersom det er Siva som sier han opp, skal han kunne få det. Så det er definitivt ikke moderasjon, nei. Det kan være grunner for etterlønn, men her virker det ikke som om man har lagt seg på nivået departementet oppfordrer til, sier Haltbrekken.

Guro Angell Gimse (H)

Guro Angell Gimse (H) sier det er utrolig viktig at fellesskapets penger brukes riktig.

- Når det nå stilles spørsmål rundt dette, må styret og departementet ta tak i det, sier Gimse.

Les også: Stein Terje Dahl blir konstituert Siva-sjef

- Jeg ble ikke oppsagt

Susegg ønsker ikke å svare på politikernes uttalelser, men viser til det han tidligere har svart Adresseavisen , blant annet:

- Jeg ble ikke oppsagt. Jeg trakk meg fra stillingen etter en dialog med styret. En betingelse for å trekke meg var at jeg ikke skulle bli behandlet økonomisk dårligere enn om styret hadde sagt meg opp. Dette ble akseptert av styret. Etterlønnen vil bli redusert med den lønnen jeg får i nytt ansettelsesforhold i etterlønnsperioden. Etterlønnen er derfor bare en garanti for opprettholdelse av lønnen i det halvåret den dekker. Dette er en kompensasjon for at jeg i ansettelsesavtalen fraskrev meg stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven. Denne ordningen fyller arbeidsmiljølovens vilkår for å kunne fraskrive seg stillingsvernet, og den er i samsvar med kravene i retningslinjene for lederlønn i staten.

Nylig avgått Siva-direktør Espen Susegg

Om hvorvidt en leasingbil (som var en del av sluttpakken, journ.anm.) kan anses som moderasjon, sa han:

- Bilordningen ble – som de øvrige bestemmelsene i ansettelsesavtalen – avtalt mellom styret og meg. Styret er ansvarlig overfor eierdepartementet for å vurdere om innholdet i tilbudet til administrerende direktør er i samsvar med Retningslinjene for lederlønn i staten. Hvis de ikke er det, sier retningslinjene at styret skal forklare grunnen til det. Det er, som navnet sier, retningslinjer, og ikke absolutte krav, sa Susegg.

- I oppsigelsestiden på seks måneder opprettholdes alle ytelser som gjelder i kraft av ansettelsesforholdet, også bilordningen. Dette følger av ansettelsesavtalen, og er ikke basert på sluttavtale. At jeg er fritatt for arbeidsplikten i oppsigelsestiden, følger av at ansettelsesavtalen gir styret adgang til å bestemme det. Fritaket for arbeidsplikten har ingen konsekvenser for oppfyllelsen av ansettelsesavtalens ytelser så lenge ansettelsesforholdet løper, dvs. fram til utløpet av oppsigelsestiden. Bilordningen avsluttes ved utløpet av oppsigelsestiden og inngår ikke i etterlønnen. Også dette er i samsvar med ansettelsesavtalens bestemmelser.

Susegg har også skrevet at han overfor organisasjonen, styret og eier har hatt et «åpenhetsspor», også for saker i tilknytning til UPL.

Les også: Om Siva-sjefens sluttpakke

Kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes i Siva SF Foto: siva

- Forsvarlig sluttavtale

Kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes i Siva SF skriver i en e-post:

«Vi ønsker ikke å gå inn i detaljene rundt Suseggs sluttavtale. Styreleder har allerede redegjort for at avtalen er resultatet av at det ble gjennomført en forhandling. Styret mener disse forhandlingene har ledet fram til en forsvarlig sluttavtale, som er på tilsvarende nivå som rammen for sluttavtaler i statens retningslinjer.»

Styreleder Elisabeth Maråk Støle.

Styreleder Elisabeth Maråk Støle har tidligere uttalt at de tar habilitet og integritet på største alvor.

- Vi har etikk og forretningsetikk på agendaen ofte i styret, og ulike habilitetsvurderinger blir gjort, også fra sak til sak, har Støle forsikret.

Les kronikken: Ledende i innovasjonskappløpet